Giá USD dự báo ‘lặng sóng’ đến hết năm

0
Tỷ giá USD/VND được dự báo ổn định cho tới hết năm do đồng USD suy yếu, dự trữ ngoại hối tăng...